close
id: Life » Archives » 2014 March
Om å behandle andre mennesker

«Jeg har lært at folk vil glemme hva du sa, folk vil glemme hva du gjorde, men folk vil aldri […]