Browsing archived posts:
Om å behandle andre mennesker

«Jeg har lært at folk vil glemme hva du sa, folk vil glemme hva du gjorde, men folk vil aldri glemme hvordan du fikk dem til å føle.» Maya Angelou