Posts in category: Wisdom
Steve Jobs om fokus

«Din tid er begrenset, så ikke lev en annens liv. Bli ikke fanget av dogmer. Ikke la støyen fra andres meninger drukne din egen indre stemme. Og viktigst, ha mot til å følge ditt hjerte og intuisjon. De to vet allerede hva du ønsker å gjøre. Alt annet er sekundært.»     Steve Jobs.

Å leve livet

«Du må danse som om det er ingen som ser på, elske som om du aldri blir såret, synge som om det er ingen som lytter, og leve som det er himmelen på jord.» William W. Purkey

Om å behandle andre mennesker

«Jeg har lært at folk vil glemme hva du sa, folk vil glemme hva du gjorde, men folk vil aldri glemme hvordan du fikk dem til å føle.» Maya Angelou