«Du må danse som om det er ingen som ser på,
elske som om du aldri blir såret,
synge som om det er ingen som lytter,
og leve som det er himmelen på jord.»

William W. Purkey