Browsing archived posts:
Todays wisdom

«Do something today that your future self will thank you for.»

Steve Jobs om fokus

«Din tid er begrenset, så ikke lev en annens liv. Bli ikke fanget av dogmer. Ikke la støyen fra andres meninger drukne din egen indre stemme. Og viktigst, ha mot til å følge ditt hjerte og intuisjon. De to vet allerede hva du ønsker å gjøre. Alt annet er sekundært.»     Steve Jobs.

Å leve livet

«Du må danse som om det er ingen som ser på, elske som om du aldri blir såret, synge som om det er ingen som lytter, og leve som det er himmelen på jord.» William W. Purkey

Hippokrates om livet

«Av alle rikdommer er livskunsten den mest verdifulle. Krig og ulykker kan ødelegge all annen form for rikdom, men livskunsten blir alltid tilbake»     Hippokrates (469-377 f. kr)

Om å behandle andre mennesker

«Jeg har lært at folk vil glemme hva du sa, folk vil glemme hva du gjorde, men folk vil aldri glemme hvordan du fikk dem til å føle.» Maya Angelou