«Av alle rikdommer er livskunsten den mest verdifulle. Krig og ulykker kan ødelegge all annen form for rikdom, men livskunsten blir alltid tilbake»

 
 

Hippokrates (469-377 f. kr)