søvn

I 2004 gjennomførte professor i medisin ved Harvard, Bir S. Khalsa en undersøkelse med hensyn på behandling av kronisk søvnløse med Yoga. 40 meldte seg til forsøket, og 20 fullførte. Det ble målt signifikante forbedringer. Her kan laste ned rapporten.

Forsøkspersonene måtte praktisere Kundalini yoga en time daglig over åtte uker, om kvelden før sengetid. Deltakerne fikk beskjed om å bruke lang og treg abdominal pust, med fokus på pust eller et mantra. De skulle rette oppmerksomhet mot pusten eller mantraet, når tankene (som er vanlig under meditasjon) beveget seg avsted.

I 11 minutter mediterte deltakerne på sin pust ved hjelp av forholdstall i sekunder mellom å inhalere, å holde og å puste ut; fire sekunder inn, holde i 16 sekunder og puste ut i to sekunder. De satt i klassisk meditasjonsstilling, med en rett og avslappet ryggrad.

Her et eksempel på hvordan dette kan gjøres:
1 til 3 minutter: Lang og treg, dyp pust
3 til 5 minutter: Armene rettet ut, vertikalt i 60-graders vinkel, med oppadvendte håndflater
5 til 7 minutter: Armene rettet horisontalt med rette håndledd og rettede håndflater.
7 til 9 minutter: Håndflatene presset sammen
9 til 11 minutter: Håndflatene hviler i fanget, vendt oppover. Den høyre hånden hviler over venstre med tomlene berøres.

Så om du er en av de som er gira på yoga, og i tillegg sliter med søvn og stress, kan jo dette være gode tips.