I denne inspirerende TED-talken tar David Steindl-Rast for seg veien til lykkefølelsen.